Tel: (+47) 966 40000 |
E-post:

Behandling

HVA ER MANUELLTERAPI?

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuell terapi er diagnostisering, rådgivning, manuelle behandlingsformer og trening som gjenoppretter kroppens funksjoner og holder den frisk og funksjonell. Forskning og systematisert klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektiv ved behandling av muskler og nerver i armer og ben etter sykdom, slitasje og skade. Eksempelvis rygg- og nakkesmerter, tennisalbue, vondt i skulder, håndledd, bekken, knær og ankler. Manuellterapeuter behandler også mennesker som trenger rehabilitering etter skade. Eksempelvis idrettsskader og operasjoner.

Det tar 7 år å bli manuellterapeut;

3 års utdanning i fysioterapi, 2 års turnustjeneste og praksis og 2 års masterutdannelse på universitet.

OSTEOPATI

Osteopati er en manuell medisinsk behandlingsform som bygger på basisfagene anatomi, fysiologi, sykdomslære og biomekanikk. Osteopater diagnostiserer og behandler alt binde- og støttevev og alle leddforbindelser i kroppen for å gjenopprette normal funksjon. Målet er å finne primærårsak til foreliggende problemer og funksjonsforstyrrelser;- ofte er dette lokalisert til områder med nedsatt fleksibilitet og bevegelighet, ikke alltid der man har symptomer og smerter. Ved å normalisere dette søker en å gjenvinne kroppens fysiologiske balanse, normal sirkulasjon og nevrologi. Viktige prinisipper er : Organismen har innebygde mekanismer for reparasjon og tilheling etter skade og sykdom hvis funksjon, fysiologi og vevsmekanikk er normalt fungerende.

Osteopati er en selvstendig klinisk disiplin som er basert på kunnskapsbasert viten og velprøvd klinisk erfaring, og osteopater er utdannet til å fungere som primærkontakt. Det fokuseres også på pasientens aktive medvirkning og ansvar for egen helse.