Tel: (+47) 966 40000 |
E-post:

Om Klinikk Nupen

Klinikk Nupen AS har eksistert i ca. 25 år, med praksiser i Ørsta, Volda og Ålesund. I tillegg har selskapet arrangert helsereiser til sydligere strøk for pasientgrupper som har svært godt behandling i gunstig klima. Dette har hos mange gitt effekt der og da, men det viktigste er også mer varige positive effekter.

Klinikk Nupen AS tilbyr behandling for fysikalsk medisinske lidelser og funksjonsproblem som tilhører revmatiske, ortopediske og nevrologiske sykdomsgrupper. Undersøkelse, vurdering og behandlingstiltak er i tråd med etablerte retningslinjer innen manuellmedisin, manuellterapi og osteopati.

Leder av klinikken, Nils Elling Nupen, er utdannet Manuellterapeut og Osteopat. Nupen er medlem av Norsk Manuellterapeut forening. Som manuellterapeut i Norge er man primærkontakt i helsevesenet, det vil si at pasientene kan komme direkte til undersøkelse og behandling i Norge uten henvisning av lege og likevel få dekket deler av utgiftene av NAV/HELFO systemet. Manuellterapeuten kan også henvise til alle typer røntgen og MR-undersøkelser og til spesialister i andrelinjetjenesten.